Kontakt I Kazalo I English

 
Domača stran > Rešitve > Supra - Upravljanje nalog > SupraTime za odvetniške pisarne
  Domača stran
  Rešitve
  Supra - Upravljanje nalog  
  Conus - Skladiščno poslovanje  
  Mobis - Prodaja na terenu  
  Caris - Vodenje voznega parka  
  Storitve
  O podjetju
  Podpora
 
 

Programski paket SupraTime za odvetniške pisarne omogoča celovito informacijo o spisih in rokih, pregledno vodenje opravljenega dela, enostavno fakturiranje in raznolika poročila o porabi časa in finančnih podatkih.

SupraTime lahko uporabljate kot samostojno aplikacijo ali v povezavi z drugimi rešitvami, kot npr. Law Office-om.

Pomembnejši podatki kot so rokovnik, pregled opravljenega dela in finančni podatki so dostopni tudi preko mobilnih naprav (pametni telefoni in tablični računalniki).

 
SupraTime je namenjena različnim uporabnikom v odvetniški pisarni:
- vodstvu,
- odvetnikom,
- drugim odgovornim za izvedbo realizacije dela in
- strokovnim sodelavcem za spremljanje realizacije dela in fakturiranje.
 
Programski paket Supra je namenjem velikim, srednjim in manjšim odvetniškim pisarnam.Funkcionalnosti SupreTime za odvetniške pisarne

Programski paket SupraTime™ omogoča odvetniškim pisarnam:
- celovito informacijo o spisih: vsi podatki o spisih na enem mestu, vpogled v e-arhiv dokumentov spisa in iskanje dokumentov spisov po vsebini,
- pregledno vodenje opravljenega dela po različnih kriterijih: po zaposlenih, spisih, strankah in vrstah dela,
- enostavno fakturiranje na osnovi opravljenega dela in celovito evidenco izdanih faktur,
- raznovrstna poročila o porabljenem času in finančnih podatkih in
- pregled nad roki.
 Primer zaslona SupraTime

  Zaslon za vnos opravljenega dela

 

Celovita informacija o spisih

Programski paket SupraTime omogoča celovito informacijo o spisu:
- osnovni podatki o spisu, ki se jih lahko prenese tudi iz druge programske rešitve, kot npr. iz Law Office-a: datum spisa, oznaka spisa, opis spisa, stranka, nasprotna stran, plačnik,
- dodatni podatki o spisu: načini obračuna in vrste plačila, ki so osnova za enostavno in hitro evidentiranje porabe časa in fakturiranje,
- za vsak spis je možno pogledati vse dokumente spisa, ki so elektronsko arhivirani.
 

Vsa elektronsko arhivirana dokumentacija o spisu na enem mestu

Vsi elektronsko arhivirani dokumenti spisa (skenirani papirni dokumenti in e-dokumenti v različnih formatih: DOC, PDF, XLS itd.) so:
- vezani na določen spis in vedno pri roki,
- možno je iskanje po vsebini dokumentov spisa na osnovi predhodno vnesenih ključnih besed. Na primer, če imamo podoben primer, kot smo ga že obravnavali, lahko hitro poiščemo po vsebini podobne dokumente v raznih spisih in jih vzamemo za osnovo pri novem primeru.
 

Pregledno vodenje opravljenega dela

Vodenje opravljenega dela je pregledno in preprosto:
- zaposleni vnašajo dnevno porabo časa oz. število točk po odvetniški tarifi ter takse in morebitne stroške za vsak spis posebej, pri čemer se jim sproti izračunava vrednost opravljenega dela,
- pri vnašanju opravljenega dela se lahko sproti določi, kdaj se opravljena storitev zaračuna: v tekočem obračunskem obdobju, se prenese naprej ali se odpiše,
- vneseni porabljeni čas za opravljeno delo se lahko obračuna v celoti ali pa se upošteva vnaprej določen obseg ur za opravljeno vrsto dela,
- vneseno evidenco opravljenega dela je možno pregledovati po različnih kriterijih: po zaposlenih, spisih, strankah in vrstah dela.
Enostavno fakturiranje in celovita evidenca izdanih faktur
 
Na osnovi opravljenega dela je možno enostavno fakturiranje:
- obračun po urah, po odvetniški tarifi, fiksni znesek, procent od vrednosti tožbe itd.,
- periodično (mesečno) obračunavanje, plačilo na začetku, plačilo na koncu,,
- različne predloge faktur in pošiljanje faktur preko e-pošte,
- avtomatizirana izdelava faktur z veliko plačniki,
- možnost uvoza e-računov, ki jih je odvetniška pisarna izdala proračunskim uporabnikom, iz portala UJP eRačun.
 
   
   
   
   
   
   
 

 

Raznovrstna poročila o porabljenem času in finančnih podatkih

Iz poročil lahko dobimo na primer naslednje informacije o porabljenem času in finančnih podatkih:
- koliko bomo fakturirali ta mesec in koliko je neopredeljenega časa, ki ga ne moremo fakturirati,
- pri kateri vrsti dela oz. spisov je največja razlika med porabljenim in obračunanim časom,
- katere so ključne stranke po porabi časa in prihodkih,
- kakšna je povprečna vrednost ure po vrstah dela,
- kakšna je vrednost opravljenega dela pri spisih, kjer je dogovor o fiksnem znesku ali procentu od vrednosti tožbe,
- ... in še mnoge druge.
 

Pregled na roki

Pregledno evidentirani roki se bodisi vnašajo v programski paket SupraTime™ ali pa se samodejno vključujejo iz drugih programskih rešitev, kot npr. iz Law Office-a.


Koledar

Vgrajen koledar je odličen pripomoček pri organiziranju aktivnosti. V koledarju je podan pregled in možnost vnosa rokov in opravljenega dela.

 


Pomembnejši podatki tudi mobilno
 
 
V vsakem trenutku so preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov) dostopni:
- pregled in posodabljanje rokovnika,
- pregled opravljenega dela in
- finančni podatki.
 
 
Na vrh
Domača stran I Kontakt I Kazalo I English
© Epsilon Software d.o.o. Ljubljana. Vse pravice pridržane.