Kontakt I Kazalo I English

 
Domača stran > Rešitve > Supra - Upravljanje nalog > Supra za odvetniške pisarne
  Domača stran
  Rešitve
  Supra - Upravljanje nalog  
  Conus - Skladiščno poslovanje  
  Mobis - Prodaja na terenu  
  Caris - Vodenje voznega parka  
  Storitve
  O podjetju
  Podpora
 
 

Programski paket Supra za odvetniške pisarne omogoča celovito, pregledno in učinkovito vodenje odvetniške pisarne.

Programski paket Supra omogoča celovit pregled nad delovanjem odvetniške pisarne, urejeno komunikacijo in vedno pri roki dokumentacijo ter transparenten pregled na roki, porabo časa in stroški.
 
Supra je namenjena različnim uporabnikom v odvetniški pisarni in izven nje:
- vodstvu,
- odvetnikom,
- drugim odgovornim za izvedbo nalog,
- sodelujočim pri nalogah in
- zunanjim sodelavcem.
 
Programski paket Supra je namenjem velikim, srednjim in manjšim odvetniškim pisarnam.Funkcionalnosti Supre za odvetniške pisarne

Supra za odvetniške pisarne je prilagojena specifičnim zahtevam odvetniških pisarn in nadgrajuje programski paket Law Office, ki ga odvetnikom nudi Odvetniška zbornica. Supro lahko glede na potrebe in želje naročnika prilagodimo za pokrivanje celotnega delovanja odvetniške pisarne.

Ključne funkcionalnosti Supre vključujejo:
- celovito vodenje odvetniške pisarne,
- vsa dokumentacija in komunikacija na enem mestu,
- pregled nad roki in zadolžitvami,
- pregled nad stroški in porabo časa,
- skeniranje papirne dokumentacije in klasične pošte,
- podpora timskemu delu.

  Osnovni zaslon Supre

 
Celovito vodenje odvetniške pisarne
 

Supra nudi možnost celovitega vodenja odvetniške pisarne in omogoča pregled nad vsemi nalogami, ki se odvijajo v odvetniški pisarni:
- spremljanje v Law Office vnesenih nalog, kot so sledenje spisom in zadevam,
- svetovanje strankam,
- sklepanje ogodb s strankami,
- nabava pisarniškega materiala,
- administrativno delo itd.
 

Supra omogoča enostavno in celovito evidentiranje in upravljanje nalog:

- poleg ročnega vnosa je naloge možno narediti avtomatizirano iz e-pošte, ki pogosto vsebuje napotke za izvedbo nalog,
- v Supri so vidni vsi podatki, ki so o nalogi vneseni v Law Office,
- podatki o nalogi so predstavljeni celovito, poleg osnovnih podatkov imamo istočasno možnost pregledovanja:
  podatkov o opravilih,
  dokumentacije in komunikacije, ki se veže na nalogo,
- enostaven vnos novih opomb in pošte ter evidentiranje porabe časa pri izvedbi naloge.
   
     


Vsa dokumentacija in komunikacija na enem mestu
 
 

Supra omogoča celovit pregled nad dokumentacijo in komunikacijo, pri čemer so vsi dokumenti in komunikacija zbrani na enem mestu in so urejeni po nalogah:

- dokumentacija vključuje vhodne in izhodne dokumente:
skenirane papirne dokumente,
  e-dokumente v različnih formatih (DOC, XLS, PDF itd.),
- komunikacija obsega vhodno in izhodno pošto, zabeležke ustne komunikacije, opombe in obvestila:
  e-pošta in skenirana klasična pošta,
  zabeležke ustne komunikacije: zabeležke o telefonski pogovorih, zabeležke o ustnih dogovorih itd.,
  opombe in obvestila,
- pri pripravi dokumentov in pošte so uporabniku v pomoč razne vnaprej pripravljene predloge.
 


Pregled nad roki in zadolžitvami
 

V Supri so centralizirano evidentirani roki in zadolžitve zaposlenih za vse aktivnosti, ki potekajo v odvetniški pisarni:

- centralizirana evidenca vseh zadolžitev zaposlenih omogoča pregledno spremljanje izvajanja nalog zaposlenih, obremenitve zaposlenih in razmejitve pristojnosti,
- Supra omogoča avtomatizirano obveščanje o rokih preko e-pošte in z opozorili znotraj Supre.
 

Supra omogoča vsakemu posamezniku pregledno spremljanje svojih zadolžitev:

- vsak posameznik ima pregled nad vsemi svojimi nalogami in roki,
- vgrajen koledar je posamezniku odličen pripomoček pri spremljanju in organiziranju njegovih aktivnosti.
   
   
     


Pregled nad roki in zadolžitvami
 

Supra nudi celovito informacijo o porabi časa zaposlenih:

- evidentirana je poraba časa vseh zaposlenih,
- pregled porabe časa je možen po različnih kriterijih: nalogah, strankah, zaposlenih itd.,
- na razpolago so različna poročila in analitika.
 
 

Supra omogoča celovit pregled nad stroški odvetniške pisarne:

- evidentirani so vsi stroški odvetniške pisarne: stroški dela, materialni stroški, stroških storitev zunanjih izvajalcev itd.,
- pregled stroškov je možen po različnih kriterijih: nalogah, strankah, zaposlenih itd.,
- na razpolago so različna poročila in analitika.
 
     
Na vrh
Domača stran I Kontakt I Kazalo I English
© Epsilon Software d.o.o. Ljubljana. Vse pravice pridržane.