Kontakt I Kazalo I English

 
Domača stran > Rešitve > Mobis - Prodaja na terenu
  Domača stran
  Rešitve
  Supra - Upravljanje nalog  
  Conus - Skladiščno poslovanje  
  Mobis - Prodaja na terenu  
  Caris - Vodenje voznega parka  
  Storitve
  O podjetju
  Podpora
 
 

Programski paket Mobis omogoča mobilnim uporabnikom enostavno, hitro in natančno zbiranje kvalitetnih podatkov na terenu in kakovostnejšo storitev podjetja.

Katere so ključne prednosti, ki jih pridobite z vpeljavo Mobisa?
 

Mobis, ki podpira delovanje trgovskih potnikov na prodajnih mestih in nudi podporo tržnikom pri zbiranju podatkov in analiziranju tržišča, omogoča:

- hitro, natančno in preprosto izdelavo naročila na prodajnem mestu,
- takojšen prenos naročila v poslovni sistem podjetja in dostopnost podatkov za planiranje distribucije in prodaje,
- pregledno in hitro informacijo o stanju na tržišču,
- na osnovi vnaprej pripravljenih vprašalnikov enostavno in natačno zbiranje podatkov o stanju na prodajnem mestu,
- takojšen prenos zbranih podatkov o lastnih in konkurečnih izdelkih v centrani sistem za analize in planiranje,
- raznovrstne analize in izčrpna poročila, ki so osnova za strateške odločitve.
- kvalitetnejši nadzor trgovskih potnikov in tržnikov.
 

Katere so glavne funkcionalnosti Mobisa?
 

Mobis sestavljata dva modula, ki omogoča učinkovito podporo mobilnim uporabnikom na terenu:

- modul Mobis Pospeševanje prodaje podpira delovanje trgovskih potnikov na prodajnih mestih in
- modul Mobis Analiziranje tržišča nudi podporo tržnikom pri zbiranju podatkov in analiziranju tržišča.
 

Modul Mobis Pospeševanje prodaje omogoča:

-

izdelavo naročila na prodajnem mestu ter prenos naročila v poslovni sistem podjetja:

izdelavo naročila izdelkov na prodajnih mestih z uporabo dlančnikov glede na stanje na prodajnem mestu,
pri izdelavi naročila so trgovskemu potniku v pomoč ažurni podatki o zalogah izdelkov v skladišču, seznam vseh izdelkov in njihovih cenah,
  prenos podatkov o naročilu v programski paket materialnega poslovanja,
-

povezavo s Conusom ali poljubnim drugim programskim paketom za materialno poslovanje,

- povezavo z modulom Mobis Analiziranje tržišča.
   
 

Modul Mobis Analiziranje tržišča omogoča:

- po vnaprej pripravljenih vprašalnikih vnos podatkov o lastnih izdelkih in izdelkih konkurence (kateri izdelki, koliko izdelkov, cene izdelkov, facing – koliko prostora na policah zasede določen izdelek itd.), pri čemer je tržniku v pomoč zgodovina zadnjega prodajnega obiska,
- vnos morebitnih novih prodajnih mest,
- prenos podatkov v centrani sistem za analize in planiranje,
- statistične obdelave zbranih podatkov,
- oceno stanja na tržišču glede na rezultate raznovrstnih analiz.
   
 

Komu je Mobis namenjen?

Programski paket Mobis je namenjem velikim, srednjim in majhnim podjetjem, ki se ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo.

Mobis je namenjen različnim uporabnikom v podjetju:

- vodstvu,
- vodji oddelka prodaje, distribucije in trženja,
- trgovskim potnikom in tržnikom.
   

Želite več informacij?
031 822585
info@epsilon.si


Zaupajo nam:

 


Na vrh
Domača stran I Kontakt I Kazalo I English
© Epsilon Software d.o.o. Ljubljana. Vse pravice pridržane.